REZULTATE ŞTIINŢIFICE - PLANTE

 

Coordonator experţi floră şi habitate: prof. Dr. Arsene G. Gabriel

Material redactat de: drd. Nicoleta Bîtea (expert floră şi habitate)

 

Specii de orhidee:

 

Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng. (sinonim: Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. caprinum (M.Bieb.) K. Richt.)

 

Limodorum abortivum (L.) Sw.

 

Orchis pallens L.

 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.z

 

Neottia nidus - avis (L.) Rich.

 

Listera ovata (L.) R. Br.

 

Platanthera bifolia (L.) Rich.

 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

 

Epipactis helleborine (L.) Crantz.

 

Orchis mascula (L.) L.

 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 

Bibliografie selectivă

 

BOŞCAIU, N., COLDEA, G., HOREANU, C.- 1994 – Lista roşie a plantelor vasculare, dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României, Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător, Bucureşti, pp. 45-56

CIOCÂRLAN, V. – 2009 – Flora ilustrată a României. Pteridophypta et spermatophyta, Ed. Ceres, Bucureşti

DIHORU, G., DIHORU, A. – 1994 – Plante rare, periclitate şi endemice în Flora României – Lista Roşie, Acta., Bot., Horti, Bucureşti

DIHORU, G., NEGREAN, G. – 2009 – Cartea Roşie a plantelor vasculare din România, Ed. Academiei Române, Bucureşti

GRIME, J., P., HUDSON, J., G., HUNT, R., 2007, Comparative Plant Ecology: A Functional Approach to Common British Species, 2nd ed. Castelpont Press, Colvend, U.K.

JACQUEMYN, H., BRYS, R., ADRIAENS, D., HONNAY, O., ROLAND – RUIZ ISABEL, 2009, Effect of population size and forest management on genetic diversity and structure of the tuberous orchid Orchis mascula în Conserv. Genetic nr. 10, pp. 161-168.

JACQUEMYN, H., BRYS, R., HONNAY, O., HUTCHINNGS, M., 2009, Biological Flora of the British Isles: Orchis mascula (L.)

OLTEAN, M., NEGREAN,G., POPESCU, A., ROMAN, N., DIHORU, G., SANDA, V., MIHĂILESCU, S. – 1994 – Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii sinteze, documentaţii de ecologie, Acad. Română, Institutul de Biologie, 1., Bucureşti

SANDA, V., BIŢĂ – NICOLAE, CLAUDIA, BARABAŞ, N. – 2003 – Flora cormofitelor spontane şi cultivate din România, Ed. “Ion Borcea”,  Bacău

SĂVULESCU, T. (ed.) – 1972 - Flora R. S. R., Vol. XII, Ed. Academiei R. S. R., pp. 646 – 768

TUTIN, T., G., HEYWOOD, V., H., BURGES, N., A., MOORE, D., M., VALENTINE, D., A., WALTERS, S., M., WEBB, D., A.,1980, Flora Europaea, vol 5., Cambridge Univerity Press, pp. 325-350.

WITKOWSKI, Z. – J. (ed. princ.), KROL, W., SOLART, W. (ed.), KUKULA, K., OKARMA, H., PAWLOWSKI, J., PERZANOWSKI, K., RUZICA, T., SANDOR, J., STANOVA, V., TASENKEVICH, L., VLASIN, M. (aut.) – 2003 – Carpathian list of endangered species, Ed. Europress, Krakow, Poalnd, at URL: www.carpates.org/docs/publication/list.indd.pdf,  accesat la 12.09.2007

* * * 2012.1 – The IUCN Red List of Threatened Species,  at URL: http://www.iucnredlist.org/search, accesat la 09.08.2012

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro