Link-uri utile

 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Organism Intermediar, Timişoara, Regiunea Vest, POS MEDIU

www.posmediutm.ro

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

www.apmcs.anpm.ro

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara

www.arpmv5.ro

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor

www.mmediu.ro

 

Fonduri Structurale

www.fonduri-structurale.ro

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

www.usab-tm.ro

 

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

www.cheilenerei-beusnita.ro

 

Organismul Intermediar pentru POS Mediu - Timisoara

www.posmediutm.ro

 

 

 

 

 

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro