Anunţuri

 


CONFERINȚA FINALĂ Rezultate ale proiectului și Planul de management integrat

 

Invitație și agendă

 

Comunicat de presă

 


Anunț de presă 3

27.11.2015

 

Anunț de presă 2

02.10.2015

 

Anunț de presă 1

29.09.2015

 


Anunț de atribuire privind achiziţia publică având ca obiect: Achizitie servicii sesiune de instruire


Anunț privind demararea achiziţiei publice având ca obiect: Achizitie servicii sesiune de instruire


CONFERINȚA "Inventarierea și cartarea speciilor și a habitatelor din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița - rezultate preliminare"

 

Invitație conferință

Agenda conferinței

Comunicat de presă


Comunicat de presă privind lansarea proiectului.


Elaborarea planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beuşniţa)

 

Beneficiar:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

www.usab-tm.ro

 

Partener:

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

www.cheilenerei-beusnita.ro

 

Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000).

Valoarea totală a proiectului este de 2.976.863 lei, din care 2.751.880 lei sunt cheltuieli eligibile (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat) şi 224.983 lei, contribuţia solicitantului.

 


 

ANUNȚ

 

Articolele din presă, referitoare la proiect sau la Planul de management integrat, care nu menționează expres că sunt scrise pe baza documentelor sau declarațiilor obținute de la Unitatea de Implementare a Proiectului, experții care au fost angajați în proiect sau conducerea Universității, nu reprezintă puncte de vedere oficiale.

Echipa de implementare a proiectului nu este răspunzătoare de comentariile, postările, articolele publicate în rețelele de socializare, pe bloguri, site-uri personale și altele.

Pentru informații despre stadiul și rezultatele proiectului (altele de interes public decât cele care se găsesc pe acest site) solicitările vor fi trimise pe adresa [email protected].

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro