OBIECTIVE

 

Obiectivul general

Creşterea gradului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională din Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa prin elaborarea planului de management, conştientizarea populaţiei şi întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei

 

 

Obiective specifice

• Creşterea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară de pe teritoriul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, prin elaborarea măsurilor de conservare a acestora şi introducerea lor într-un plan de management coerent

• Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare a Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

• Conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

• Întărirea capacităţii institutionale a RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro