UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

 

Unitatea de implementare a proiectului are următoarea componenţă:

1. Nicolin Alma L. – manager proiect

2. Imbrea Florin – asistent manager

3. Imbrea Ilinca M. – coordonator ştiinţific

4. Cheţ Cornelia – responsabil financiar

5. Pârva Victoria – contabil

6. Radulov Sorin Niky – responsabil achiziţii publice

7. Fiştea Pau – responsabil relaţii publice şi comunicare

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR

 

Habitate:

Prof. Univ. Dr. Gabriel G. Arsene

CS Dr. Marius Bărbos

Conf. Dr. Mariana Niculescu

Drd. Nicoleta Bîtea

CS Dr. Liviu Filipaş

 

Nevertebrate, amfibieni şi reptile:

Lect. Dr. Florin Prunar

Lect. Dr. Ciprian Fora

Dr. Adorian Ardelean

 

Ihtiofaună:

Lector Dr. Ioan Bănăţean-Dunea

A.CS Andrei Osman

 

Avifaună:

Dr. Dan Stănescu

Dr. Cornelia Grecu

 

Mamifere:

Lect. Dr. Ioan Duma

Lect. Dr. Silvia Prunar

 

Coordonator Plan de management:

Prof. Univ. Dr. Florian Borlea

 

Elaborare bază de date GIS:

Lect. Dr. Mircea Ardelean

 

Website:

Lect. Dr. Sebastian Moisa

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro