ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 

A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

 

A.1. Elaborarea studiilor ştiintifice: inventarierea şi cartarea, evaluarea statutului de conservare, elaborarea măsurilor de management şi a planurilor de monitorizare pentru specii/habitate (conform legislaţiei Natura 2000 - formularul standard - şi OUG 57/2007):

A.1.1. Elaborarea studiilor ştiintifice pentru speciile de plante şi habitate

A.1.2. Elaborarea studiilor ştiintifice pentru nevertebrate, amfibieni şi reptile

A.1.3. Elaborarea studiilor ştiintifice pentru ihtiofauna

A.1.4. Elaborarea studiilor ştiintifice pentru avifauna

A.1.5. Elaborarea studiilor ştiintifice pentru mamifere (cu excepţia speciilor de lilieci)

A.1.6. Elaborarea studiilor ştiintifice pentru habitatul 8310 şi speciile de lilieci

 

A.2. Elaborarea bazei de date GIS

 

A.3. Elaborarea şi aprobarea Planului de Management:

A.3.1. Elaborarea Planului de Management

A.3.2. Avizarea, derularea procedurii SEA şi aprobarea Planului de Management

 

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientate spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate: a).Construirea/reabilitarea/amenajarea infrastructurii de vizitare şi informare pentru ariile naturale protejate

 

B.1. Amenajarea traseelor tematice prin montare panouri de informare si constientizare

 

D. Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor: b) Alte activităţi privind îmbunătăţirea sau menţinerea stării de conservare a speciilor în ariile naturale protejate (care rezultă din planul de management, studii relevante în domeniu sau alte documente care integrează rezultatele unor studii ştiinţifice).

 

D.b.1. Intervenţii cu scopul îmbunătăţirii statului de conservare pentru două populaţii periclitate de Himantoglossum caprinum (cod Natura 2000: 2327)

D.b.2. Intervenţii cu scopul îmbunătăţirii statului de conservare pentru populaţia periclitată de bujor de pădure (Paeonia mascula L. Miller) din Rezervaţia Naturală Ciclova – Ilidia

 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare (II. activităţi ce au ca scop creşterea nivelului de conştientizare în strânsă conexiune cu activităţile concrete de conservare)

 

E.1. Publicitatea obligatorie a proiectului

 

E.2. Implementarea planului de comunicare prin campania de conştientizare şi realizarea unei sectiuni noi a website-ului Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

E.2.1. Organizarea conferinţelor de informare şi conştientizare a publicului şi a factorilor interesaţi

E.2.2. Informarea publicului larg, cu privire la specii si habitate conservate în sit, prin publicarea a 2 articole (in ziare/reviste de mare tiraj, regionale sau naţionale)

E.2.3. Organizarea seminariilor de educaţie ecologică în şcoli

E.2.4. Realizarea unei secţiuni noi a website-ului Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

 

E.3. Consultari publice aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului de management

 

F. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate

 

F.1. Sesiune de instruire pentru personalul Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

 

F.2. Achiziţia de echipamente necesare Administraţiei pentru activităţi de control şi monitorizare

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro