INFORMARE - CONȘTIENTIZARE

 

Broșura Măsuri de management (general)

Broșura Măsuri de conservare pentru habitate

Broșura Măsuri de conservare pentru specii

Mapa materiale

Pliant 2 (exterior - interior)

 

Panou - Sediul Parcului

Broșură habitate

Broșură specii

Broșură management

Pliant

Poster

Rollup

 

PANOURI TRASEE TEMATICE

 

Tunele în piatră

- Panou 1 - Podul Bei

- Panou 2 - Tunele

- Panou 3 - Sasca Montană

 

Cheile Șușarei

- Panou 1 - Sasca Montană

- Panou 2 - La cabană

- Panou 3 - Cascada Șușara

 

Cascade și izbucuri pe Văile Bei și Beușnița

- Panou 1 - Păstrăvărie

- Panou 2 - Lacul Ochiul Bei

- Panou 3 - Cascada Beușnița

 

Traseu Lacul Dracului

- Panou 1 - Șopot

- Panou 2 - Poteca pe Nera

- Panou 3 - Lacul Dracului

 

ALTE PUBLICAȚII

 

Advertorial National Geographic Traveller - publicat

Advertorial Cheile Nerei - draft

 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

Saproxylic Natura 2000 beetles in the Nera Gorges-Beuşniţa National Park - CAB Direct

 

Present-day condition and conservation of spontaneous orchids populations within the Cheile Nerei-Beușnița National Park (S-W Romania)

 

Biodiversity, spatial and conservation status assessment on alluvial gallery-forests within the Natura 2000 site Cheile Nerei-Beușnița

 

Diversity, Distribution and Ecology of the Dacian Beech Forests in the Şuşara Valley, part of the Nera Gorges - Beuşniţa National Park

 

The Corology, Ecology and Phytosociology of the Woody Plant Communities of the Lapuşnic Valley, part of the Nera Gorges - Beuşniţa National Park

 

Wild orchid diversity wthin the Nera Gorges-Beuşniţa National Park habitats

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro