înapoi la plante

 

Denumire ştiinţifică: Orchis pallens L.

Denumire populară - Poroinic galben

 

Particularităţi morfologice

Sistemul radicular este alcătuit din 2 rădăcini tuberizate mari, întregi, ovoidale sau alungite. Tulpina este cilindrică sau slab muchiată, verde deschis. Frunzele sunt obovate, oblongi, cărnoase, verde deschis, lucioase. Flori relativ mari, de culoare galbenă sau alb – gălbuie cu miros de soc. Labelul este lat, uşor convex, slab trilobat, întreg sau slab crenat. Lobii laterali rotunjiţi sau aproape trunchiaţi. Lobul median mai mare decât cei laterali, puţin emarginat sau slab bilobat (Săvulescu, 1972).

 

Cerinţe faţă de climă şi sol: specia este mezofilă, mezotermă, slab acid – neutrofilă (Sanda et al., 2003).

 

Unităţi de vegetaţie în care poate fi întâlnită: Fagetalia, Symphyto-Fagion, Prunetalia (Sanda et al., 2003).

 

Perioada de înflorire descrisă de literatură: aprilie-mai (Ciocârlan, 2009).

 

Perioada de înflorire constatată în teren: aprilie.

Statutul speciei: rară (Dihoru et Dihoru, 1994), periciliatată în Cartea Roşie a plantelor vasculare din România (Dihoru et Negrean, 2009), periclitată pe Lista Roşie a speciilor ameninţate din Carpaţi (Witkowski et al., 2003); nu este inclusă în Listea Roşie IUCN.

 

Localizarea speciei în parc: Vârful Simion, Valea Marilei, Poiana Iulii - în păduri.

 

Starea populaţiei: populaţie slab reprezentată numeric (numărul minim de exemplare identificat într-o locaţie 2, numărul maxim 20).

 

Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: degradarea sau distrugerea habitatului prin incendieri accidentale sau voite, umbrirea produsă de dezvoltarea excesivă a stratului arbustiv, defrişarea.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro