înapoi la plante

 

Denumire ştiinţifică: Limodorum abortivum (L.) Sw.

Denumire populară - Garbiţă

 

Particularităţi morfologice

Specie saprofită cu tulpina aeriană de culoare albastru metalic până la murdar violacee sau verzui – violacee. Labelul este pintenat, violet deschis, cu vine mai închis colorate, spre bază brusc ştrangulat şi îngustat într-o unguiculă scurtă, canaliculată (Săvulescu, 1972).

 

Cerinţe faţă de climă şi sol: mezofilă - mezoxerofilă, de semiumbră – semilumină, moderat termofilă, de staţiuni cu soluri slab acide-neutre cu conţinut scăzut de substanţe nutritive, calcifilă (Sanda et al., 2003).

 

Unităţi de vegetaţie în care poate fi întâlnită: Orno-Cotinetalia, Quercetalia pubescentis (Sanda et al., 2003).

 

Perioada de înflorire descrisă de literatură: mai-iulie (Ciocârlan, 2009).

 

Perioada de înflorire constatată în teren: iunie.

Statutul speciei: rară (Dihoru et Dihoru, 1994; Oltean et al., 1994), periclitată pe Lista Roşie a speciilor ameninţate din Carpaţi (Witkowski et al., 2003); nu este inclusă în Listea Roşie IUCN.

 

Localizarea speciei în parc: Valea Bei, Ilidia, Cheile Nerei, Valea Ciclovei.

 

Starea populaţiei: populaţie slab reprezentată numeric (numărul minim de exemplare identificat într-o locaţie 1, numărul maxim 8).

 

Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: recoltarea speciei de către turişti, mai ales în Zona Valea Bei, degradarea sau distrugerea habitatului prin incendieri accidentale sau voite, defrişarea.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro