înapoi la plante

 

Denumire ştiinţifică: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Denumire populară - Bujor

 

Particularităţi morfologice

Rădăcinile tuberizate sunt întregi, globuloase.Tepalele sunt libere, aproape egale ca lungime. Forma este oblong-ovată sau ovat-lanceolată, cele laterale externe patente sunt acute, celelalte conivente. Labelul este plan, pintenat, cu lungime între 4 şi 7 mm, adânc 3-lobat, la bază pe faţa superioară cu 2 lamele proeminente, paralele, gălbui până la purpurii. Lobii labelului sunt ovaţi, obtuzi, egali ca lungime sau cel median puţin mai scurt (Săvulescu, 1972; Tutin et al., 1980).

 

Cerinţe faţă de climă şi sol: este o specie xeromezofilă, moderat termofilă, neutrofilă (Sanda et al., 2003).

 

Unităţi de vegetaţie în care poate fi întâlnită: Festuco – Brometea, Car. Mesobromion (Sanda et al., 2003).

 

Perioada de înflorire descrisă de literatură: iunie-iulie (Ciocârlan, 2009).

 

Perioada de înflorire constatată în teren: mai - iunie.

Statutul speciei: inclusă pe Lista Roşie descrisă de Oltean et al. (1994) în categoria vulnerabilă/rară, inclusă pe lista speciilor ameninţate din Carpaţi în categoria periclitată (Witkowski et al., 2003).

 

Localizarea speciei în parc: pajiștile din zona Socolari.

 

Starea populaţiei: numărul de indivizi cuprins între 14 și 200.

 

Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: pășunatul, în special cu caprine, lipsa cosirilor regulate, incendierile.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro