înapoi la plante

 

Denumire ştiinţifică: Epipactis helleborine (L.) Crantz.

Denumire populară - Mlăştiniţă

 

Particularităţi morfologice

Sistemul radicular este alcătuit din rădăcini adventive albicioase, uşor cărnoase. Tulpina subterană este reprezentată de un rizom scurt, ± cilindric, orizontal sau oblic. Frunzele tulpinale mijlocii sunt de dimensiuni mai mari, ovate, ovat lanceolate, eliptice sau lat eliptice. Frunzele inferioare reduse, vaginiforme, iar cele superioare lanceolate până la alungit lanceolate, mici. Labelul este format din 2 articule. Articulul posterior prezintă o mică deschidere nectariferă, iar cel anterior este ovat, cordiform, acuminat, fin serat (Săvulescu, 1972).

 

Cerinţe faţă de climă şi sol: specia este mezofilă, mezotermă, de staţiuni cu soluri slab acide-neutre (Sanda et al., 2003).

 

Unităţi de vegetaţie în care poate fi întâlnită: Quercetalia petraeae-pubescentis, Vaccinio-Picetea, Fagetalia (Sanda et al., 2003).

 

Perioada de înflorire descrisă de literatură: iunie-iulie (Ciocârlan, 2009).

 

Perioada de înflorire constatată în teren: iulie.

Statutul speciei: rară (Oltean et al., 1994); nu este inclusă în Lista Roşie IUCN.

 

Localizarea speciei în parc: Canton Păulesca – Poiana Florii, Ilidia, Valea Ciclovei, Valea Bei, Cheile Şuşarei, Poiana Roşchii – Canton Ştiubei.

 

Starea populaţiei: populaţii cu număr de exemplare cuprins între 2 şi 100.

 

Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: degradarea sau distrugerea habitatelor prin turism necontrolat, defrişări ilegale, nerespectarea tehnologiei de exploatare a lemnului.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro