înapoi la plante

 

Denumire ştiinţifică: Listera ovata (L.) R. Br.

Denumire populară - Buhai

 

Particularităţi morfologice

Sistemul radicular alcătuit din rădăcini filiforme numeroase. Tulpina subterană este reprezentată de un rizom drept, cilindric, repent. Frunzele sunt de obicei 2 la număr, rar 3 – 4. Sunt lat ovate, eliptice sau ± orbiculare, 9-18 nervate. Labelul este pendul, verde gălbui, la bază uneori cu 2 dinţi laterali foarte mici, la vârf adânc bifidat aproape până la mijloc, cu segmente ± divergente (Săvulescu, 1972).

 

Cerinţe faţă de climă şi sol: specia este mezofilă – mezohigrofilă, mezotermă, acido-neutrofilă (Sanda et al., 2003).

 

Unităţi de vegetaţie în care poate fi întâlnită: Alno-Ulmion, Lathyro-hallesteinii – Carpinion, Symphyto-Fagion (Sanda et al., 2003).

 

Perioada de înflorire descrisă de literatură: mai-iulie (Ciocârlan, 2009).

 

Perioada de înflorire constatată în teren: mai.

Statutul speciei: rară (Oltean et al., 1994); nu este inclusă în Lista Roşie IUCN.

 

Localizarea speciei în parc: Valea Bei.

 

Starea populaţiei: populaţie slab reprezentată numeric (numărul minim de exemplare identificat 2, numărul maxim 17).

 

Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: degradarea sau distrugerea habitatelor prin defrişări ilegale, incendiile, turismul necontrolat.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro