înapoi la plante

 

Denumire ştiinţifică: Platanthera bifolia (L.) Rich.

Denumire populară - Stupiniţă

 

Particularităţi morfologice

Sistemul radicular este alcătuit din rădăcini tuberizate alungite, treptat îngustate spre vârf. Frunzele în număr de 2 (3) excepţional 4 sunt mari, eliptice oblongi, ovate sau alungit obovate, îngustate în peţiol, glabre, lucioase, evident nervate. Labelul este liniar oblong, plan, îndreptat în jos. Pintenul este subţire ± uniform de gros, uneori spre vârf puţin îngustat sau înfroşat de 1,5 – 2 ori mai lung decât ovarul, aproape orizontal patent şi ± curbat. Lojile anterei sunt lungi de 2 – 3 mm, verticale, drepte, paralele (Săvulescu, 1972).

 

Cerinţe faţă de climă şi sol: specia este mezofilă cu amplitudine ecologică largă faţă de temperatură şi de staţiuni cu soluri acide – neutre (Sanda et al., 2003).

 

Unităţi de vegetaţie în care poate fi întâlnită: Molinietalia, Querco-Fagetea (Sanda et al., 2003).

 

Perioada de înflorire descrisă de literatură: mai-iulie (Ciocârlan, 2009).

 

Perioada de înflorire constatată în teren: mai-iunie.

Statutul speciei: rară (Oltean et al., 1994); nu este inclusă în Lista Roşie IUCN.

 

Localizarea speciei în parc: Valea Bei, Canton Păuleasca – Poiana Florii.

 

Starea populaţiei: au fost identificate doar 2 exemplare în fiecare locaţie.

 

Ameninţări actuale şi/sau potenţiale: degradarea sau distrugerea habitatelor prin defrişări ilegale, nerespectarea tehnologiei de exploatare a lemnului, turismul necontrolat.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro