REZULTATE ŞTIINŢIFICE - MAMIFERE

 

Specii:

 

Muscardinus avellanarius (Linnaeus 1758)

 

Glis glis (Linnaeus 1766)

 

Canis lupus (Linnaeus 1758)

 

Felis silvestris silverstris

 

Lutra lutra

 

Lnx lynx

 


 

Chiroptere (Lilieci):

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Myotis myotis

 

Myotis blythii (oxygnathus)

 

Myotis dasycneme

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis daubentonii

 

Myotis bechsteinii

 

Myotis emarginatus

 

Plecotus auritus

 

Barbastella barbastellus

 

 

Bibliografie Chiroptere (lilieci):

N. Valenciuc, Fauna Romaniei, Mammalia, volumul XVI fascicula 3, Chiroptera, Ed. Acad. Romane, Bucuresti, 2002

Determinatorul speciilor de lilieci (Chiroptera) din Romania, APLR, 2010

Decu, V., Murariu, D. Gheorghiu, V., Chiroptere din Romania, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, Bucuresti, 2003

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro