REZULTATELE AŞTEPTATE (CUANTIFICATE)

 

A.1. Elaborarea studiilor ştiintifice: inventarierea şi cartarea, evaluarea statutului de conservare, elaborarea măsurilor de management şi a planurilor de monitorizare pentru specii/habitate (conform legislaţiei Natura 2000 - formularul standard - şi OUG 57/2007):

• 6 rapoarte intermediare, cu date de inventariere şi cartare pentru minim 59 de specii şi 20 de habitate de importanţă comunitară şi naţională

• 6 rapoarte finale cu statut de conservare evaluat, măsuri de conservare şi planuri de monitorizare pentru 59 de specii şi 20 de habitate de importanţă comunitară şi naţională

 

A.2. Elaborarea bazei de date GIS

• 1 raport intermediar care cuprinde hărţi pentru: relief; geologie, pedologie; hidrologie; climă; comunităţi locale, proprietatea terenurilor, căi de comunicaţie, impact antropic

• 1 raport final cu hărţi pentru habitate şi specii de interes comunitar/naţional (date calitative şi cantitative)

• 1 baza de date GIS elaborata

 

A.3. Elaborarea şi aprobarea Planului de Management

• 1 Plan de Management elaborat

• 1 Plan de Management avizat şi aprobat de către autorităţile competente, inclusiv procedură SEA finalizată

 

B.1. Amenajarea traseelor tematice prin montare panouri de informare si constientizare

• 4 trasee tematice amenajate cu panouri informative pentru conştientizarea vizitatorilor

 

D.b.1. Intervenţii cu scopul îmbunătăţirii statului de conservare pentru două populaţii periclitate de Himantoglossum caprinum (cod Natura 2000: 2327)

• 1 raport privind efectul actiunilor de conservare asupra celor 2 populaţii ale speciei Himantoglossum caprinum

 

D.b.2. Intervenţii cu scopul îmbunătăţirii statului de conservare pentru populaţia periclitată de bujor de pădure (Paeonia mascula L. Miller) din Rezervaţia Naturală Ciclova - Ilidia

• 1 raport privind efectul actiunilor de conservare asupra speciei Paeonia mascula

 

E.1. Publicitatea obligatorie a proiectului

• 2 anunţuri de presă plătite (la începutul şi sfârşitul proiectului) şi 2 anunţuri de presă plătite intermediare

• 1 banner (roll-up) pentru publicitatea obligatorie, 1 panou la sediul Administraţiei Parcului, 30 autocolante pentru publicitatea obligatorie

 

E.2. Implementarea planului de comunicare prin campania de conştientizare şi realizarea unei sectiuni noi a website-ului Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

• 2 conferinţe de informare şi conştientizare a publicului şi a factorilor interesaţi, în legătură cu obiectivele - activităţile proiectului şi viitorul plan de management

• 2 articole de constientizare în ziare/reviste de mare tiraj, regionale sau naţionale, referitoare la Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa şi speciile / habitatele Natura 2000

• 4 seminarii de educaţie ecologică în şcoli din localităţi limitrofe Parcului National Cheile Nerei – Beuşniţa

• 1 sectiune noua a website-ului Parcului National Cheile Nerei – Beuşniţa

 

E.3. Consultari publice aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului de management

• 2 consultari publice aferente aprobării Planului de Management

 

F.1. Sesiune de instruire pentru personalul Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

• 1 sesiune de instruire cu 5 cursuri

 

F.2. Achiziţia de echipamente necesare Administraţiei pentru activităţi de control şi monitorizare

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro