DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Proiectul derulat de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, în parteneriat cu RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA, este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000). Valoarea totală a proiectului este de 2.976.863 lei, din care 2.751.880 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat) şi 224.983 lei, contribuţia solicitantului.

Principale activităţi ale proiectului care se va desfăşura pe o perioadă de 36 de luni (12.04.2012 – 11.04.2015) sunt: elaborarea studiilor stiintifice, a măsurilor de management şi a planurilor de monitorizare pentru specii şi habitate; elaborarea bazei de date GIS; elaborarea şi aprobarea planului de management prin consultarea tuturor factorilor interesaţi; amenajarea a 4 trasee tematice; intervenţii cu scopul îmbunătăţirii statului de conservare pentru două specii periclitate (Himantoglossum caprinum şi Paeonia mascula); activităţi de consultare, conştientizare şi informare; sesiune de instruire pentru personalul Administratiei Parcului; întărirea capacitatii administrative a Administratiei Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa prin achiziţia de echipamente şi software.

Proiectul are o importanţă majoră, planul de management aprobat fiind documentul de bază pentru administrarea Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beuşniţa) dar şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane de pe suprafaţa acestor arii protejate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro