DESCRIEREA PARCULUI NAȚIONAL CHEILE NEREI - BEUȘNIȚA

 

Aria protejata Cheile Nerei - Beusnita

© Bogdan Bădescu

 

Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa este situat în sud-vestul ţării, în sudul Munţilor Aninei,  în judeţul Caraş – Severin, regiunea biogeografică Continentală. Altitudinea minimă este de 152 m iar cea maximă, de 1162 m.

Peisajul este deosebit de complex, determinat de alternanţa platourilor calcaroase cu depresiuni largi, văi puternic adâncite şi pereţi stâncoşi abrupţi, la care se asociază o gamă largă de fenomene carstice: lapiezuri, doline, chei, ponoare, peşteri, avene, izbucuri, depuneri de travertin în albii, sub formă de trepte şi cascade.

Dintre resursele natural – turistice, cuprinde Cheile Nerei (o zona carstică pe cursul mijlociu al râului Nera), cursul pârâului Beu/Bei şi lacul Ochiul Beiului, faimoasele cascade ale Beușniței, Lacul Dracului, Cascada Șușara, punţi suspendate, tunele săpate în stâncă, aşadar unele dintre cele mai cunoscute destinaţii turistice în Banat, dar şi unele dintre cele mai vechi rezervaţii naturale din ţară.

 

Teatrul din Oravita

 

Teatrul din Oravița

Această regiune se remarcă prin relieful carstic, cu numeroase forme de manifestare, peste 470 de peşteri şi avene, specii şi habitate subtermofile, caracteristice stâncilor calcaroase, peisaje deosebite, râuri şi lacuri cu ape albastru turcoaz, fenomene unice în ţară aşa cum sunt Lacul Dracului (cu adâncimea de 12 m, format prin surparea tavanului unei peşteri) şi Ochiul Bei (lac mic cu 3,6 m adâncime şi renumita culoare verde-albăstrui, alimentat de un izvor submers).

Dintre resursele cultural – istorice, se cunosc 6 situri de suprafaţă şi 30 de situri în zona limitrofă parcului. Se remarcă Cetatea Beiului de la Socolari, Mănăstirea Călugăra, construcţii romane, Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oraviţa (în stil baroc vienez, cel mai vechi din ţară şi sud-estul Europei), etc. Siturile subterane sunt situate în 24 de peşteri din Cheile Nerei şi reprezintă urme de locuire umană (fragmente ceramice, vetre de foc, necropole) din paleolitic până în prezent. Cel mai important sit arheologic este situat într-o peşteră din Cheile Minişului unde au fost identificate resturi scheletice umane considerate cele mai vechi din Europa. Printre cele mai cunoscute situri arheologice de aici se numără Peştera Rolului (locuire preistorică, lângă Şopotu Nou), Peştera Urzicari (cu urme de locuire din paleolitic şi neolitic, la Cărbunari), Situl Coţofeni de la Cărbunari (Tâlva Bălanului - cu urme de locuire din epoca bronzului).

În apropierea Parcului există şi Rezervaţia Naturală Cheile Rudăriei cu Rezervaţia Mulinologică ce constituie cel mai mare parc mulinologic din sud-estul Europei, cu 22 de mori de apă foarte vechi, cu roată orizontală. Acestea sunt construcţii din lemn, de dimensiuni reduse, utilizate încă de către locuitorii satului Eftimie Murgu, pentru măcinarea grânelor. Întreaga zonă conservă numeroase obiceiuri străvechi, printre care potcovitul tradiţional al cailor, costume şi dansuri populare, feluri de mâncare şi produse locale, activităţi şi sărbători legate de păstorit.

Cheile Rudariei

Morile de apă de pe Cheile Rudăriei (© Alma Nicolin)

Istoric, regiunea s-a dezvoltat mult în timpul stăpânirii Imperiului Austro-Ungar, datorită resurselor naturale exploatate aici: lemn, cărbune, uraniu. S-a construit astfel, între 1847-1863, prima cale ferată din România şi printre primele căi ferate montane din Europa (între Oraviţa şi Anina, sector al liniei ferate care lega această regiune minieră de Baziaş, la intrarea Dunării în ţară), traseu deosebit de frumos, săpat în munte într-o zonă sălbatică şi accidentată, cu spectaculoase terasamente, 14 tuneluri strâmte şi 10 viaducte, gări, astăzi monumente istorice. Azi se păstrează, în Reșița, muzeul locomotivelor în aer liber.

Nu departe de această zonă, se găseşte staţiunea Herculane (complex de băi termale cunoscute încă de pe vremea romanilor şi frecventate şi de către austrieci), în cadrul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei. În sud, pe Dunăre, se află Parcul Natural Porţile de Fier iar, la nord, Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Astfel, Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa se află în mijlocul acestor mari areale protejate, întreaga zonă având şi un puternic potenţial turistic.

Uimitoare sunt numeroasele poteci şi tunele săpate manual în pereţii stâncoşi care mărginesc râurile, pe trasee care fac legătura între sate şi sălaşe. Cele mai cunoscute sunt cele de pe Cheile Nerei, inclusiv Dealul Cărăula, traseu lung de cca. 25 de km care face legătura între Sasca Montană şi Şopot.

   

Localizarea ariei naturale protejate

   
Incadrerea ariei protejate in judet, regiune, tara

Arii naturale protejate - judetul Caras Severin

Ariile naturale protejate din județul Caraș – Severin, IUCN: I-V
Hartă realizată de către Asociația Speologică Exploratorii Reșița, 2008 http://www.exploratorii.ro/harti.php

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro