înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Sylvia nisoria

Denumire populară - Silvie porumbacă

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Sylviidae

 

Descriere.

Penaj dorsal cenușiu-brun, aripi brunii. Ventral, peste fondul alb sunt dispuse striuri cenușii-brune. Peste aripă trec două dungi albicioase; tectricele subcodale sunt sure; coada este relativ lungă. Cel mai bine, pe lângă striuri, iese în evidență ochiul galben.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Ouăle în număr de 5 (4-7) sunt depuse în cuibul construit în tufișuririle de Rosa canina, Prunus spinosa, Rhamnus frangula, îndesirile de hamei, mur, urzici dar și, dacă vecinătatea o permite, în apropierea vreunui cuib de Lanius collurio (sfrâncioc roșietic). Distanța amplasării cuibului de la sol variază între 0,30 – 1,80 m, exteriorul acestuia fiind asigurat de păioase uscate iar vatra, de rădăcinile gracile ale diverselor ierburi și fire de păr de cal. Incubația durează 13-14 zile. Ouăle au aspect oval sau scurt-oval, culoarea lor de bază fiind verzui-cenușie, alb-cenușie ori galben-cenușie peste care se suprapun macule mai mult sau mai puțin fine pe toată suprafața oului, alteori concentrate spre polul bazal.

 

Activitate: specie diurnă, migratoare.

 

Regim alimentar: insecte, toamna fructe (”bobițe”).

 

Ecologie, habitat:

Iubește versanții însoriți ai dealurilor bogate în tufe, marginile pădurilor (ecoton), vegetația de pe marginea drumurilor de țară, luncile, poienile circumscrise de vegetația forestieră.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro