înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Ficedula parva (Bechst.)1794

Denumire populară - Muscar mic

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Muscicapidae

 

Descriere.

Partea superioară este brun-cenușie, cea ventrală alb-murdar. Capul, tectricele auriculare sunt cenușii (brun-cenușii) iar inelul periorbital alb; flancurile, subcodalele: albe. Bărbia, gâtul și partea proximală a penelor pieptului, roșcate spre portocaliu alteori vermillion pal. În zbor se observă foarte bine desenul rectricelor la care penele centrale sunt brune spre negru iar cele marginale albe până la pătrimea distală care continuă cromatica rectricelor centrale (brun-negre). Picioarele și ciocul: negre.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Ficedula parva este oaspete de vară și cuibărește în pădurile întinse cu frunze căzătoare, în grădini și în parcuri. Cuibul este plasat în scorburi în care depune 5 (7) ouă de culoare verde-albăstruie pistruiate cu macule roșcate. Perioada de depunere poate fi localizată ca timp în ultimul pătrar al lunii aprilie, începutul lunii mai, până în iunie-iulie. Incubația durează, ca la toți muscarii, 12-13 zile iar intervalul nidicol, 14 zile.

 

Activitate: specie diurnă.

 

Regim alimentar: insectivor prin excelență.

 

Ecologie, habitat:

Preferă zonele împădurite unde există și o alternanță cu luminișuri, poieni; densitatea mai mare a speciei este în zona de ecoton iar, în perioada de cuibărit, acolo unde sunt prezenți arbori cu scorburi. Este o pasăre a pădurilor de foioase dar și a pajiștilor umede cu sălcii.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Convenția de la Bonn, anexa II.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro