înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Bubo bubo (L.) 1758

Denumire populară - Buhă

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Strigiformes, Fam. Strigidae

 

Descriere.

Este cea mai mare bufniță printre strigiforme. De aici și variatele denumiri populare cu care s-a ales pretutindeni în aria sa de răspândire, rezultat al alurii sale impresionante. Penajul este dominant brun-roșcat cu dungi longitudinale evidente și desene transversale subțiri, delicate. Tarsul și degetele sunt acoperite cu pene pufoase, dese. Pe cap sunt vizibile două ”cornițe”. Ochii, orientați frontal, sunt mari și portocalii, zona auriculară conturată mai deschis (alb-cenușiu, alteori brun-pal) iar ciocul curbat este negru.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Pasăre monogamă, începe teoretic cuibăritul la sfârșitul lui februarie, în funcție de gradul de instalare al începutului de primăvară. Ritualul de împerechere începe prin emiteri sonore de ambele părți, sunete produse în orele de amurg și continuate până în noapte. Locurile alese pentru depunerea pontei pot fi copacii bătrâni singuratici, lespezile proeminente din verticala stâncilor cum și adânciturile posibil prezente tot aici dar și în grotele carstice sau ale pereților lutoși precum și scorburile sălciilor, în cazuri rare cuiburile vechi de cioară. Ouăle depuse sunt în număr de 2 – 4, albe, aproape sferice, scurt-ovale, ovale cu ”coaja granulată, mate” (Makatsch, 1976). Cuibarul este complet pe la mijlocul lui martie.

 

Activitate: specie diurnă, migratoare.

 

Regim alimentar: carnivor, mamifere mici, de talia iepurelui, păsări.

 

Ecologie, habitat:

Pădurile sălbatice, mature, dese, de preferință în zonele de deal și de munte, la distanță mare de așezările omenești. Intră în discuție și zăvoaiele și pădurile de luncă, stâncăriile și malurile surpate înalte (după Munteanu, 2009).

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro