înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Bonasa bonasia (Linnaeus , 1758)

Denumire populară - Ieruncă

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Galliformes, Fam. Phasianidae (după IUCN), Tetraonidae (după A. Wetmore și Ch. Vaurie).

 

Descriere.

Penajul păsării este cenușiu-brun, pestriț, la ambele sexe. Dimorfismul sexual este asigurat de o pată neagră ce acoperă bărbia, gâtul și fruntea la mascul. Are de asemenea inelul periorbital alb. De la gât în jos, pe laturile gâtului se conturează o dungă albă care durează până la umeri. Coada pestriță apare ca o combinație între sur și întunecat. Ambele sexe prezintă pe creștet un ”moț”. Picioarele sunt cenușii cu degete brune. Femela se aseamănă cu masculul dar în loc de pată neagră sub bărbie este înzestrată cu o maculă brun-roșcată.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Se petrece între sfârșitul lui aprilie și sfârșitul lunii mai când femela depune 8-14 ouă. Forma acestora este de regulă ovală dar și alungit-ovală, ascuțit-ovală cu coaja netedă și lipsită de luciu. Culoarea de fond virează de la roșcat-alburiu spre ocru peste care sunt suprapuse macule brun-ciocolatii de dimensiuni variate.

 

Activitate: specie diurnă, sedentară.

 

Regim alimentar: baza hranei o formează fructele subarboretului forestier, semințele de proveniență variată.

 

Ecologie, habitat:

Locurile predilecte de poposire sunt ogașele adânci din pădurile de foioase în amestec cu fag, arțar, arin negru, umede, dese; alege ca loc de staționare vegetația deasă unde se găsesc tufișuri producătoare de fructe, nedepășind limita spre conifere.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro