înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Alcedo atthis ispida L. 1758

Denumire populară - Pescăraș albastru

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Coraciiformes, Fam. Alcedinidae

 

Descriere.

Alcedo atthis este unul dintre cei patru reprezentanți africani ai genurilor cunoscute în fauna țării noastre (Merops, Coracias, Upupa, Alcedo). Pasăre de talie mică, nu depășește ca lungime 18 cm (de la vârful ciocului la vârful cozii); ciocul este conformat modului de hrănire ihtiofag. Cele două culori dominante din penajul păsării sunt îmbinarea cromatic armonică complementară dintre portocaliu și albastru. Orange-ul părții ventrale este asigurat de prezența pigmenților carotenoizi, în timp ce partea dorsală, irizantă, cu fluctuații între albastru și albastru-verde este rezultanta conlucrării celulelor melanice cu cele hialine din structura penei care, în această îmbinare, reflectă din spectrul luminos doar lungimea de undă pentru culoarea albastră (450 nm - 475 nm). Gușa: albă; tot alb în repetare, penajul distal al tectricelor auriculare; picioarele sunt roșii.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Specie sedentară (dar și oaspete de iarnă atunci când condițiile climatice particulare aspectului hiemal adaugă populației autohtone indivizii coborâți din latitudini mai nordice), cuibărește la noi de-a lungul intervalului final de martie început de iulie. Durata incubației ouălor este de 19-21 de zile. Cuibul este plasat la capătul unei galerii de până la 2 m lungime săpată în malul vertical al râurilor, fluviilor, unde femela depune în medie 7 (6-10) ouă. Cuiburi au fost găsite și în malurile abrupte ale unor lacuri dar și în alunecările de teren din preajma apelor. Grija pentru incubarea ouălor, apoi pentru progenitură, este în egală măsură asigurată de femelă și de mascul.

 

Activitate: specie diurnă. În căutare de hrană este permanent prezent de-a lungul cursului râurilor, fluviilor și lacurilor; urmărește peștii ”la punct fix” de pe înălțimea unei crengi, apoi îi prinde prin plonjare și chiar scurtă urmărire sub apă. Prada o reprezintă speciile de talie mică.

 

Regim alimentar: ihtiofag.

 

Ecologie, habitat:

Pescărașul albastru este o specie palustră, acvatică, strict legată de existența sistemelor lotice și lentice; prezent deopotrivă în Deltă și de-a lungul țărmurilor fluviilor (Dunăre), râurilor interioare, iazurilor, lacurilor, pescăriilor. Iernile foarte grele pot duce la declinul demografic al speciei.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro