înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Pernis apivorus

Denumire populară - Viespar

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Accipitridae

 

Descriere.

Penajul spatelui este uniform brun, ventral alb-gălbui, bandat și pătat brun. Coada are o bandă terminală brună și trei benzi bazale transversale; între benzi mai sunt prezente altele 5-6, înguste și de nuanță mai deschisă. Irisul este galben. Masculul adult are capul și obrajii cenușii.

Observat de la distanță, este remarcabilă trecerea de la cenușiul capului prin brunul spatelui la întunecarea remigelor spre negru (brun obscur).

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Oaspete de vară pe intervalul aprilie-septembrie și specie de pasaj. Cuibărește în pădurile întinse dar și în arboretele fragmentate. Depune 2-3 ouă, alteori unul singur. Ouăle sunt ovale, mai rar eliptice de culoare alb-gălbuie și pătate brun; maculele sunt prost conturate, având mai degrabă aspectul de pată ștearsă. Perioada de incubație durează între 30 și 35 de zile. Cuibul este amenajat în arbori înalți (stejar, fag, mesteacăn, pin) la o distanță de 10-22 m de sol.

 

Activitate: specie diurnă.

 

Regim alimentar: insectivor-carnivor; hrana constă din insecte mai mari, viespi, albine, bondari dar prădează și mamiferele mici, reptilele sau păsările.

 

Ecologie, habitat:

preferă zonele împădurite, unde există și o alternanță cu pajiștile, dar și la loc de tăietură, rariște ori poiană, gol montan. Cauza principală a prezenței sale într-un loc dat este oferta trofică.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Convenția de la Bonn, anexa II;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro