înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Lanius minor Gmel. 1910

Denumire populară - Sfrâncioc-cu-frunte-neagră

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Laniidae

 

Descriere.

Sfrânciocul-cu-frunte-neagră este o pasăre de talie mai mică decât cea a sfrânciocului roșiatic (Lanius collurio), are coada mai scurtă decât acesta, o ținută mai dreaptă și fruntea neagră. De la distanță și dintr-un unghi neprielnic de observație poate fi confundat cu sfrânciocul mare (Lanius excubitor) dar și în acest caz elementul de departajare poate fi coada mai lungă la excubitor și fruntea neagră până aproape de creștet la minor în comparație cu excubitor.

Prezintă dimorfism sexual, la femelă penajul fiind bruniu, maculat semilunar, în timp ce masculul are partea superioară cenușie, cea inferioară albă nuanțată, pe piept roșietic. Pe aripile negre prezintă o pată albă bine vizibilă în zbor.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

”Este una dintre cele mai frecvente păsări clocitoare la noi în țară și preferă pentru plasarea cuibului îndeosebi podgorii și grădini cu pomi, alei precum și copaci singuratici din câmp” (Dombrowski, 1946). Dacă situația cuibăritului speciei era încă la jumătatea secolului trecut aidoma celor afirmate de Dombrowski, ultimele două decenii nu mai pot confirma decât în parte o asemenea stare de fapt.

Cuibul compact este alcătuit din rădăcini, crenguțe, fragmente vegetale subțiri cu intercalări de plante odorante (Thymus, Menta) și căptușit în interior cu fire de păr de la animalele domestice în amestec cu pene; este construit la aproximativ 4-5 m de la sol în salcâmi, duzi, plopi sau pomi fructiferi, în care sunt depuse 5-7 ouă. Forma lor este ovală spre oval-alungită iar culoarea de bază verzuie sau pal-verzuie. Macule măslinii și cenușii sunt dispuse în rozetă la nivelul polului bazal. Incubația durează 15 zile, puii sunt crescuți la cuib conform caracterului nidicol al speciei.

 

Activitate: specie diurnă.

 

Regim alimentar: carnivor. Hrana de bază o asigură insectele, melcii. Prădează și șopârle, șoareci și, extrem de rar, puii altor passeriforme.

 

Ecologie, habitat:

Pajiști naturale, ținuturi de câmpie necultivate cu caracter stepic dar și lunci înierbate, livezi, cu deosebire vegetația în brâu la nivel de talveg.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, anexa 1;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Convenția de la Bonn, anexa II;

Legile 407/2006 și 197/2007;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro