înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Lanius collurio collurioL. 1758

Denumire populară - Sfrâncioc roșiatic

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Passeriformes, Fam. Laniidae

 

Descriere.

Masculul adult are capul și târtița cenușii iar peste ochi prezintă o dungă neagră. Spatele este brun roșcat, flancurile corpului și pieptul rozii, abdomenul alb (spre culoarea untului). La femelă ca și la juvenili penajul este dominant brun cu intercalări de nuanță mai deschisă, de unde și aspectul pestriț al acestuia. Maculele de pe piept au aspect semilunar.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

Reproducerea:

Cuibul este construit mai cu seamă în tufele de Prunus spinosa, Prunus mahaleb ori Rosa canina dar și în salcâmi (Robinia pseudacacia), soc (Sambucus nigra), zmeur (Rubus idaeus), alun (Corylus avellana), mai rar printre crengi, acolo unde s-au practicat ”tăieturi” forestiere de stejar, conifere, fag și unde curățările au rămas nefinalizate; construcția este amplasată cu precădere la înălțimea medie de 1,20 m. Ouăle sunt ovale uneori ascuțite la polul apical, mate, cu pete cenușii pe fond verzui, gălbui sau roziu. Lanius collurio este, printre passeriforme, specia cu cea mai mare variabilitate de formă și cromatică a ouălor.

Numărul de ouă în pontă: 5-6. Cuiburi cu ouă pot fi găsite de la mijlocul lunii mai până la mijlocul lunii iulie; durata incubației: 14-16 zile.

 

Activitate: specie diurnă. În căutare de hrană, sfrânciocul este prezent în zonele cu deschidere mai largă, unde vânează de la insecte la vertebrate (șopârle).

 

Regim alimentar: insectivor (carnivor).

 

Ecologie, habitat:

Este specia ecotonurilor și a tufelor răzlețe din luncă, luminișuri și pășuni.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii, anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro