înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Falco peregrinus Tunst. 1771

Denumire populară - Șoim călător

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Falconidae

 

Descriere.

Masculul adult este dungat transversal de la tectricele subcodale la gușă. Flancurile sunt sure. Partea superioară a capului și cerbicea sunt de culoarea ardeziei cu fruntea puțin mai deschisă. Dorsal pasărea este cenușie. Pe steagul exterior remigele primare sunt negre pe partea inferioară cu benzi transversale. Coada: sură. Gâtul este alb, gușa albă cu o nuanță slabă spre roșcat. Perciunele este lat și negru. Dimorfismul sexual este dat de mărimea mai mare a femelei față de mascul.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Cuibărește cu predilecție pe polițele abrupturilor stâncoase dar și în cuiburile părăsite de alte păsări mari (mai rar), stâlpi de înaltă tensiune, în arbori. Ponta este formată din 3-4 ouă incubate pe intervalul a 28-33 zile. Puii devin zburători la 5-6 săptămâni.

 

Activitate: specie diurnă. Execută zboruri susținute, uneori razante, inconfundabile.

 

Regim alimentar: se hrănește în special cu păsări relativ mari pe care le prinde din zbor.

 

Ecologie, habitat:

specie predominant montană, trăiește de preferință în zonele cu stâncării dar și în păduri cu versanți descoperiți. În pasaj sau iarna apare relativ des în ținuturi de câmpie, chiar departe de păduri sau pe lângă zone umede.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Convenția de la Bonn, anexa II;

Legile 407/2006 și 197/2007;

Legea vânătorii anexa 2 (vânarea interzisă);

Birds in the European Union – a Status Assessment 2004, 2007;

The State of Europe’s Common Birds, 2007.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro