înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Circus aeruginosus aeruginosus (L.) 1758

Denumire populară - Erete-de-stuf

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Accipitridae

 

Descriere.

Ca urmare a existenței dimorfismului sexual, masculul are penajul galben-ruginiu și brun, capul galben, pe aripă cu o zonă cenușie, sub aripă și la bază remigele nuanțate alb, aceleași proximal, deci cu vârfurile, negre în timp ce femela este îmbrăcată mai uniform brun, pe creștet, cerbice, piept și pe umeri nuanțată galben-ruginiu. Ceara, colțurile gurii și picioarele sunt la ambele sexe galbene

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

Reproducerea:

Obișnuit, cuibul este plasat pe sol având ca suport stuful din imediata apropiere, frânt (îndoit, culcat), centrul prezentând o scufundătură puțin adâncă (5-7 cm). Diametrul vetrei ajunge în schimb la cca. 1 m. Cuibul refolosit în anii următori suferă un adaos de material format din crengi, mușchi, diferite ierburi, în așa mod ca marginea sa să depășească oglinda apei cu aproximativ 40-80 cm.

Ponta este formată din 4-5 (6) ouă ovale ori rotund-ovale, albe cu irizații albastre sau verzi, fără luciu evident. Intervalul perioadei de reproducere este cuprins între ultima treime a lui aprilie până spre mijlocul lui mai; între primul ou și depunerea celui de al doilea sunt necesare 2-3 zile și iarăși atâtea intervale pentru fiecare ou în parte. Incubația durează 32 (36, 38) de zile. Clocitul este asigurat doar de femelă. Puii sunt staționari în cuib mai mult de o lună și devin zburători după a 56-a zi.

 

Activitate: specie diurnă, carnivoră, survolează întinsuri largi în căutare de hrană; terenurile explorate în acest sens sunt înmlăștinirile, zonele umede în general, suprafețele de apă, terenurile agricole, luncile și pe cât posibil chiar pășunile.

 

Regim alimentar: carnivor, regim alimentar format din micromamifere, insecte și păsări mici.

 

Ecologie, habitat:

Specie rezidentă, eretele-de-stuf este răspândit mai cu seamă în regiunile de câmpie cu preferință pentru stufărișuri, în perioada de reproducere, la adăpostul cărora își construiește cuibul. Preferă ținuturile întinse, stepice, câmpia înierbată, pajiștile naturale necultivate, luncile înierbate, terenurile mlăștinoase în apropierea bălților sau lacurilor (acestea din urmă putând oferi nu numai o sursă trofică variată dar și ”furnizarea” unor locuri potrivite pentru cuibărit) iar ca habitat secundar, terenurile agricole.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii, anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro