înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Circaetus gallicus

Denumire populară - Șerpar

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Falconiformes, Fam. Falconidae

 

Descriere.

 

Partea superioară a corpului este brună, partea ventrală deschisă la culoare (albă) cu dungi longitudinale. Pe flancuri și pe tibii, penele sunt pătate cu brun. Coada bandată (3 ștraifuri). Treimea anterioară a corpului (cap, piept, până la nivelul abdomenului) brune. Aripile sunt lungi cu capătul distal al remigelor negru (ori brun întunecat spre negru).

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Oaspete de vară (III-X) și specie de pasaj, a fost după Linția (1954), la începutul secolului trecut, pasăre clocitoare în toată țara. Se reproduce în perioada aprilie-iulie, construindu-și în fiecare an alt cuib plasat de regulă în arborii înalți din liziere sau rariști. O particularitate a speciei este aceea că depune un singur ou ceea ce în condițiile actuale poate reverbera negativ în rata natalității realizate; ne pronunțăm astfel deoarece o a doua pontă de înlocuire este puțin probabilă. Oul este oval, alb, mat, indirect pătat prin contact cu resturile organice rămase (chiar dacă numai temporar) în cuib. Maturitatea sexuală o atinge la 3-4 ani.

 

Activitate: diurnă.

Ziua staționează pe arbori înalți care îi asigură, prin controlul unui larg câmp vizual, coeficientul de siguranță necesar.

 

Regim alimentar: carnivor. Se hrănește cu amfibieni și reptile, șerpi, de unde i se trage și numele.

 

Ecologie, habitat:

Specia este particulară pădurilor de diferite esențe, în alternanță cu terenurile deschise și însorite, cultivate sau necultivate, cu pajiști și tufărișuri. Trăiește în special ”în ecosistemele care se caracterizează printr-o largă heterogenitate din punct de vedere structural și al utilizării terenurilor, în care reptilele sunt abundente” (Munteanu, 2009).

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Convenția de la Bonn, anexa II;

Legea vânătorii, anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro