înapoi la păsări

 

Denumire ştiinţifică: Caprimulgus europaeus

Denumire populară - Caprimulg

Taxonomie: Cls. Aves, Ord. Caprimulgiformes, Fam. Caprimulgidae

 

Descriere. Oaspete de vară între lunile aprilie și octombrie, caprimulgul este o specie silvestră cu regim de viață nictimeral-nocturn. Culoarea generală a penajului brun-cenușie subliniază la nivel de pană delimitări alb-umbrite spre gălbui, îndeosebi pe mijlocul capului și în zona axilară; aici pot fi recunoscute și unele nuanțe spre castaniu. În general penajul se aseamănă foarte bine cu scoarța arborilor realizând astfel prin criptizare un excelent mod de camuflare pentru specie.

Diferența dintre mascul și femelă se remarcă la nivelul primelor remige primare unde masculul prezintă pete albe dungiforme așa cum la extremitatea rectricelor, a codalelor așadar, evidențiază de asemenea două macule albe de fiecare parte a cozii.

Păsările tinere sunt mai deschis și mai roșcat colorate. Ciocul este scurt dar cavitatea buco-faringiană este mare, urmare a adaptării la modul de hrănire insectivor. Prădător nocturn, are în acest scop dezvoltate în jurul ciocului, a comisurilor cavității bucale, un număr mare de vibrise (pene transformate) care joacă rol de peri senzitivi.

 

Biologie (reproducere, ecologie, habitate)

 

Reproducerea:

Cuibul este plasat pe pământ, fără urmă de ajustare. Pe locul ales, femela depune două ouă, ca formă eliptice până la eliptic-alungite, fără luciu; pe fondul alb, alb-verzui, alteori slab roziu se află presărate pete largi cenușii peste care se suprapun, cu aspect mozaicat, macule brune de toate nuanțele. Pontele pot fi depuse începând cu sfârșitul lui mai până la mijlocul lui iulie. Embriogeneza durează 17-18 zile.

 

Activitate: specie nictimeral-nocturnă, migratoare.

 

Regim alimentar: insectivor.

 

Ecologie, habitat:

Caprimulgul este o pasăre forestieră fără a agrea, conform biologiei sale, profunzimea pădurii ci mai degrabă limitele ei spre ecoton. Preferă pădurile de conifere dar viețuiește și în cele de foioase, cu aplecare însă spre cele de amestec. Predilecte sunt și luminișurile, tăieturile pentru liniile de curent electric (sau nu), liniile somiere largi, pășunile împădurite, toate însă neacoperite de un strat ierbos înalt.

 

Statutul speciei:

Directiva păsări, anexa I a Directivei Consiliului Europei 79/409/CEE;

OUG 57-2007, OUG 154-2008 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice (anexa 3);

Convenţia de la Berna - Legea nr. 13 din 11.03.1993;

Legea vânătorii, anexa 2 (vânarea interzisă).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro