înapoi la mamifere

 

Denumire ştiinţifică: Barbastella barbastellus

Denumire populară - Liliacul cârn

Taxonomie: Clasa Mammalia, Ordinul Chiroptera, Familia Vespertilionidae

Barbastella barbastellus în Av. Uteriș

Descriere.

Este una din speciile de talie mare. Botul este scurt şi cârn, gura strâmtă şi dinţii mici, nările prelungite dorsal, cu zona dintre ele netedă, urechile sunt unite prin bazele lor şi prezintă pe marginile externe 5-6 pliuri transversale. Ochiul este înconjurat de pavilionul urechii. Tragusul este triunghiular, cu vârful rotunjit şi baza lată. Pe partea dorsală blana este negricioasă, iar pe cea ventrală mai deschisă.

Habitat

Este caracteristică zonelor împădurite cu stejari, carpeni, fagi, preferenţial păduri mixte, mature, dar poate fi întâlnită şi în grădini şi zone cu tufărişuri. Având dentiţie şi musculatura maxilelor slabă, se hrăneşte cu insecte mici, lepidoptere, diptere şi alte artropode cu tegumentul moale, pe care le vânează în general aproape de vegetaţie, deasupra sau sub coronamentul pădurii, inclusiv de pe arbori sau alte substraturi.

Nu vânează în jurul surselor de lumină artificială.

Pe perioada de vară se adăpostesc în scorburi sau fisurile de sub scoarţa arborilor bătrâni, mai rar în clădiri. Iarna hibernează în peşteri, galerii de mină sau scorburi de copaci. Fiind foarte rezistent la frig, în peşteri poate fi întâlnit, în general în apropierea intrării.

 

Reproducere: Majoritatea exemplarelor ajung la maturitatea sexuală în primul lor an. Femelele nasc, după o gestaţie de 60 de zile, 1-2 pui în a doua jumătate a lunii iunie sau prima parte a lunii iulie, pui ce devin independenţi la vârsta de 8 săptămâni. Împerecherea are loc toamna şi continuă în timpul iernii.

 

Statutul speciei:

Lista Roşie IUCN: LC (aproape ameninţat)

Lista Roşie a Uniunii Europene: NT (vulnerabil)

Cartea Roşie a Vertebratelor din România: vulnerabil

Directiva Habitate: Anexele II şi IV

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro