înapoi la mamifere

 

Denumire ştiinţifică: Plecotus auritus

Denumire populară - Liliacul urecheat brun

Taxonomie: Clasa Mammalia, Ordinul Chiroptera, Familia Vespertilionidae

Plecotus auritus în Av. Mare de la Păuleasa

Descriere.

Este un liliac de talie relativ mare. Urechile sunt foarte lungi, cu 22-24 pliuri transversale şi unite prin bazele lor; în timpul hibernării şi a letargiei diurne, urechile stau culcate şi sunt acoperite de aripi. Tragusul este deschis la culoare, lung şi lanceolat. Ochii sunt relativ mari şi pe marginea anterioară a pleoapelor superioare se află umflăuri cât ochiul. Degetul unu este lung (mai mare de 8mm). Blana este lungă, dorsal brun-roşcată, ventral mai deschisă gălbui-maronie. Pielea de pe faţă, urechile şi tragusul sunt maronii.

Habitat

Specie silvicolă, preferând regiuni închise, semiîmpădurite, de foioase şi conifere, de la câmpie şi munte, dar şi parcuri şi grădini.

Începe să vâneze târziu, în apropierea vegetaţiei, are un zbor lent şi agil, prada fiind prinsă atât în zbor sau culeasă de pe frunze. Prăzile mici sunt consumate în zbor, iar cele mari în adăposturi sau pe diverse suporturi. Hrana constă în lepidoptere, coleoptere, araneide.

Ca adăposturi de vară, această specie foloseşte în special scorburile, fisurile stâncilor sau clădiri, unde pot pătrunde şi prin deschideri înguste. Iarna hibernează în diferite tipuri de adăposturi subterane, fisuri de stâncă sau scorburi.

 

Reproducere: Femelele sunt mature sexual incă din al doilea an, copulaţia are loc la sfârşitul verii şi toamna, dar este posibil să se continue şi iarna. După o gestaţie de 50 de zile, pe la jumătatea lui iunie, femelele nasc un pui care devine independent după 5-6 săptămâni.

 

Statutul speciei:

Lista Roşie IUCN: LC (preocupare redusă)

Lista Roşie a Uniunii Europene: NT (preocupare redusă)

Cartea Roşie a Vertebratelor din România: vulnerabil

Directiva Habitate: Anexa IV

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro