înapoi la mamifere

 

Denumire ştiinţifică: Myotis myotis

Denumire populară - Liliacul comun mare

Taxonomie: Clasa Mammalia, Ordinul Chiroptera, Familia Vespertilionidae

Myotis myotis în Av. Domnesc

Descriere.

Este una dintre cele mai mari specii de Myotis din Europa. Prezintă urechi lungi şi largi cu 7-8 pliuri transversale, marginea internă a urechii este convexă. Tragusul, larg la bază, este aproape cât jumatate din înălţimea urechii şi are, de obicei, o pată întunecată în vârf. Blana este gri-maronie (uneori roşcată) pe spate şi albă sau cenuşie ventral; botul, urechile şi patagiul sunt brune-gri.

Habitat

Acestă specie preferă zonele împădurite, în special pădurile mature de foioase sau mixte, cu substrat semideschis, capturând prada aproape sau direct de pe sol. Uneori vânează şi în păduri de conifere, pajişti, parcuri. Hrana constă în principal în coleoptere Carabidae şi diptere Tipulidae, lepidoptere mari (larve şi adulţi) şi ortoptere Gryllotalpidae, şi, secundar, chilopode, opilionide, araneide. Zborul de vânătoare este destul de rapid, capul şi urechile sunt orientate în jos căutănd după insecte. Un rol important în capturarea prăzii îl au şi sunetele generate de aceasta în timp ce se mişcă pe sol. După ce este aceasta este reperată, liliacul aterizează şi o capturează folosind inclusiv aripile. Insectele de talie mică sunt consumate în zbor, iar cele de talie mare sunt consumate în repaus.

Coloniile de naştere se adăpostesc în peşteri, turnuri de biserici, poduri spaţioase, iar în perioada de hibernare preferă cavităţile subterane naturale sau artificiale, alcătuind adesea colonii mixte cu specia pereche, liliacul comun mic (Myotis oxygnathus). Ele sunt discutate împreună pentru că în cazul coloniilor este practic împosibilă identificarea lor şi estimarea separată a efectivelor.

 

Reproducere: Femelele nasc câte un pui la jumătatea lunii iunie – începutul lunii iulie, care devine independent după 5 - 6 săptămâni. Copulaţia are loc începând din august, un mascul putând avea un harem de maxim 5 femele. Gestaţia durează 50 – 70 de zile.

 

Statutul speciei:

Lista Roşie IUCN: LC (preocupare redusă)

Lista Roşie a Uniunii Europene: NT (preocupare redusă)

Cartea Roşie a Vertebratelor din România: periclitat

Directiva Habitate: Anexele II şi IV

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

 

PARTENER

RNP-ROMSILVA - Administratia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa RA

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro